Slik legger du inn bokmerke på sider du bruker ofte i Business Central

I Business Central er det på rollesenteret (forsiden) lagt opp snarveier / knapper til ulike sider / funksjoner. Dersom det er sider du bruker ofte som ikke vises på rollesenteret så kan du ved å angi siden som et bokmerke raskt få tilgang til siden fra forsiden.

Steg 1 - Søk

Det er to måter å angi bokmerke på en side. Du kan gjøre det når du bruker «Fortell meg»-søket (Hurtigtast Alt+Q) eller du kan angi bokmerke direkte på en side. Vi vil vise begge metoder her.

Først viser vi metoden for å angi bokmerke mens vi utfører et søk. Velg hurtigtast Alt+Q eller trykk på forstørrelsesglasset på rollesenteret.

Deretter angir du en søketekst i søkefeltet. 

Steg 2 - Søketekst

Jeg ønsker å ha siden «Kundemaler» tilgjengelig på forsiden av rollesenteret og angir «Kundemaler» i søketekstfeltet: 

Siden «Kundemaler» kommer fram i listen. Deretter beveger jeg musepekeren bortover linjen, til høyre, hvor «Kundemaler» står, helt til jeg får opp symbolet for «Bokmerke». Ved å trykke inne i dette symbolet angir man linjen man står på som et bokmerke. 

Steg 3 - Rollesenter og bokmerke

Når man navigerer tilbake til rollesenteret så vil man se at siden «Kundemaler» ligger som en egen «snarvei». 

Alle «snarveiene» som ligger på linje med «Kundemaler» er bokmerker som er satt på ulike sider. 

NB! For å fjerne et bokmerke gjør du samme operasjon en gang til dvs søke opp siden for deretter å av-velge siden som bokmerke. 

NB! Ønsker du å endre rekkefølgen på bokmerkene på rollesenteret så gjør du det ved å bruke tilpass-funksjonen i BC. 

Steg 4 – Bokmerke direkte fra en side

Ovenfor har jeg vist hvordan man angir et bokmerke når man søker opp en side, men nå skal jeg vise hvordan man angir bokmerke når man allerede står på siden. 

Når du står på en side du ønsker å bokmerke så finner du symbolet for bokmerke øverst til høyre i skjermbildet. Deretter trykker du på symbolet slik at det får farge. Da er siden angitt som bokmerke og vises på rollesenteret.