Slik korrigerer du feil i en finanskladd

Du har bokført poster i finanskladden og ser at du har bokført feil. Hvordan kan jeg få korrigert føringen på en effektiv måte i BC? Vi viser deg at ved å aktivere «Kopier til bokførte kladdelinjer» enkelt kan hente inn bokførte poster fra finanskladd og reversere den feilaktige bokføringen.

Steg 1 – Søk opp «Finanskladdemaler»

Det er viktig å aktivere lagring av utførte bokføringer i finanskladd slik at man enkelt kan hente disse tilbake til finanskladden for å gjøre korrigeringer. 

For å aktivere lagring av bokføringer utført i finanskladden søker du opp «Finanskladdemaler». Du får opp søkefeltet «Fortell meg» ved å benytte hurtigtast «Alt+Q» eller trykke på forstørrelsesglasset øverst til høyre i skjermbildet. 

Steg 2 – Avhuke for «Kopier til bokførte kladdelinjer»

I skjermbildet «Finanskladdemaler» finner du kolonnen «Kopier til bokførte kld.linj.»

Her avhuker du for alle finanskladdene hvor du vil at bokførte transaksjoner skal arkiveres og gir da mulighet for gjenbruk av bokføringer i Business Central. 

Steg 3 – Opprette bokføring

Du går inn i finanskladden og bokfører en transaksjon. I eksemplet ønsker vi å bokføre en økt inntekt og dermed økt kundefordring på 1 000 kr. 

I rød firkant ser vi inntektskontoen 3010, i lilla firkant beløp på 1 000 kr og i grønn firkant ser vi motposten som er kundefordring mot kunde 12010. 

NB! For den oppmerksomme leser så ser man at denne bokføringen blir feil når man ønsker å øke inntekten siden finanskontoen er listet opp til venstre og tallet i eksemplet har positivt fortegn. Men dette er altså bevisst for å få vise hvordan man kan korrigere feil man har gjort. 

Vi bokfører kladden ved å velge hurtigtast, F9, eller ved å gå til Bokfør / skriv ut -> Bokfør: 

Steg 4 – Finne igjen bokførte transaksjoner i finanskladd

I steg 3 utførte vi en postering/bokføring som er feil. Vi ville jo øke inntekten, men slik bokføringen ble vist så reduserte vi inntekten og kundefordringen i stedet for å øke den. 

NB! Inntekter reduseres ved debitering dvs bokføring med positive tall i finanskladden og kundefordringen reduseres ved kreditering dvs bokføring med negative tall i finanskladden. 

For å finne igjen de bokførte transaksjonene søker vi opp «Bokførte finanskladder»

Deretter finner du igjen posteringen i oversikten: 

NB! For å lokalisere den enkelte postering så kan man gjerne filtrere på «Bokføringsdato», «Beløp» eller søke opp «Bilagsnr.» dersom man har det tilgjengelig. Listen er bygd opp slik at transaksjonen som skjedde nylig ligger på toppen av listen. 

Steg 5 – Hente inn bokført transaksjon til finanskladd

Når du har lokalisert den feilaktige bokføringen så er neste steg å hente den inn til finanskladden. Det gjør du ved å markerer du bokføringen(e) og velge «Kopier valgte linjer til kladd..»

NB! Dersom det er flere bokføringer du skal hente inn så markerer du alle linjene i «Bokført finanskladd» før du velger «Kopier valgte linjer til kladd..». Alternativt kan du velge «Kopier finansjournal til kladd..» i grønn firkant. Da vil alle føringer i den valgte «Finansjournalen» bli med inn i finanskladden. 

Når du har trykket på «Kopier valgte linjer til kladd..» får du opp følgende dialogboks: 

I rød firkant viser BC hvilken finanskladd den vil legge posteringene. Det vil i utgangspunktet være den samme finanskladden som den kom ifra. Jeg anbefaler å beholde forslaget dersom det ikke er gode grunner til å legge den i en annen finanskladd. 

I grønn firkant kan man overstyre bokføringsdato og eventuelt dokumentnummer. Jeg ønsker å beholde informasjonen vi har og lar de stå blanke. 

I lilla firkant har vi en «radioknapp» som vi aktiverer. Ved å aktivere denne knappen så snur vi den opprinnelige bokføringen. Det betyr at bokføringen som legges i finanskladden er motsatt av den opprinnelige bokføringen. Altså når vi bokførte inntekten med en debitering (positivt beløp) så vil posteringen nå vise inntekten med en kreditering (negativt beløp). 

Å aktivere «Snu fortegn» brukes når man skal tilbakeføre/korrigere en feilaktig bokføring. 

Når valgene i dialogboksen er utført så trykker du på «OK». 

Steg 6 – Bokføre korreksjon i finanskladd

Gå inn i finanskladden. Der vil du se at den bokførte transaksjonen er hentet inn i finanskladden med motsatte fortegn. 

I rød firkant ser vi inntektskontoen 3010, i lilla firkant beløp på – 1 000 kr og i grønn firkant ser vi motposten som er kundefordring mot kunde 12010. 

Ved å bokføre denne posteringen så vil du korrigere/tilbakeføre posteringen utført i steg 3. Du bokfører ved å bruke hurtigtast, F9, eller ved å bruke menyknappene Bokfør/Skriv ut -> Bokfør. 

Du er da tilbake til utgangspunktet og kan utføre korrekt bokføring på nytt.