Slik endrer du bokføringsbeskrivelse på bokførte transaksjoner!

Har du bokført en transaksjon og ser at bokføringsbeskrivelsen ble feil? Da har Business Central en enkel løsning for å endre på bokføringsbeskrivelsen. I tillegg så er denne funksjon fin for å legge til manglende beskrivelser på finansposter når man skal implementere SAF-T fil i Business Central hos virksomheten. SAF-T standarden krever nemlig at alle finansposter har en bokføringsbeskrivelse

Steg 1 – Finn finansposten du ønsker å endre bokføringsbeskrivelsen

Du søker etter «Finansposter» og lokaliserer og marker deretter transaksjonen du vil endre bokføringsteksten på:

Steg 2 – Velg «Rediger Oversikt»

Velg menypunktet «Rediger oversikt».

Skjermbilde vil da være i redigeringsmodus slik at man kan oppdatere innholdet i kolonnen «Beskrivelse».

Steg 3 – Legg inn ønsket bokføringsbeskrivelse

Legg inn ønsket tekst i kolonnen «Beskrivelse»:

Steg 4 – Velg «Rediger Oversikt»

Når du har laget inn korrekt beskrivelse navigerer du opp til menypunktet «Rediger oversikt» for å ta siden ut av redigeringsmodus:

og til slutt..

Hva har vi lært?

  • I Business Central så kan du endre bokføringsbeskrivelsen på bokførte transaksjoner – finansposter.
  • Ved å trykke på knappen «Rediger Oversikt» starter du siden i redigeringsmodus og kan legge inn ønsket tekst i kolonnen «Beskrivelse».
  • SAF-T standarden krever at det foreligger en bokføringsbeskrivelse for alle bokførte transaksjoner – finansposter.