Sanksjoner mot Russland!

Norge har innført flere sanksjoner mot Russland i tråd med Eu’s sanksjoner. Disse er beskrevet i «Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet» og ble oppdatert 2.10.2023.

 

Hvordan påvirker dette bruken av Business Central?

Iht. forskriftens §17e :
Krav til at importører av visse jern- og stålprodukter som er bearbeidet i et tredjeland skal fremlegge dokumentasjon på opprinnelsesland for innsatsvarene/-faktorene.

Hva skal vi gjøre i Business Central?

Det innebærer at man som selskap bør legge til teksten, «På grunn av EU, Storbritannia, USA og andre nasjoners sanksjoner mot Russland, kan vi ikke godta produkter som inneholder jern eller stål med opprinnelse i Russland, eller jern eller stål eksportert fra Russland» / «Due to EU, UK, US and other nations sanctions against Russia, we can not accept any products containing iron or steel originated in Russia, nor iron or steel exported from Russia.», på bestillingsdokumentet / purchase order.

For ytterligere informasjon om sanksjonene se følgende link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-har-innfort-nye-sanksjoner-mot-russland/id2996975/

Veiledning

Regjeringen har også utarbeidet en veileder for næringslivet vedrørende sanksjoner mot Russland som vi anbefaler å se på.

Den finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/sanksjoner-og-tiltak1/sanksjoner_aggresjon/id2905102/