Ønsker du å spore varer i Business Central?

Serienummer er en god måte å gjøre det på.
Et serienummer er unikt og angis på en vare for å spesifikt kunne lokalisere den enkelte vare i de ulike prosessene/transaksjonene i systemet. I BC velger man selv omfanget av varesporingen via et eget oppsett på den enkelte varesporingskode.

Steg 1 - Oppsett

For å sette i gang med serienummer/varesporing så er det flere forutsetninger som må være på plass: 

  • Varesporingskode må angis på alle varer som skal ta del i serienummer-sporing
  • Varesporingskoden setter premissene for hvilke dokumenter/transaksjoner som omfattes av sporingen. 
  • Det kan ikke være beholdning på varer som skal ta del i serienummer-sporing
  • Varesporing må settes opp FØR man lager bestillinger/ordre på varen det ønskes sporing på

Varesporingskoden settes på varekortet: 

Steg 2 - Opprette Varesporingskode

Du oppretter ny varesporingskode ved å trykke på nedtrekksmenyen i feltet «Varesporingskode» og velger «Ny»

 

I skjermbilde som kommer opp så legger du inn ønsket kode og en beskrivelse av koden:

Steg 3 - Angi hvor varesporingen skal skje

I dette steget angir du om sporingen kun skal gjelde kun for deler av prosessen varen går igjennom eller om du skal ha full sporing dvs både for kjøp, produksjon og salg av varen. På «Kort for varesporingskode» velger du avsnittet «Serienr.» for å se disse mulighetene.

I «rød» firkant angir du hvilke inngående dokumentlinjer (i.e. bestillinger, varereturer) som skal ha påkrevd innleggelse av serienummer. I «grønn» firkant angir du hvilke utgående dokumentlinjer (salgsordre, kjøpskreditnota) som skal ha påkrevd innleggelse av serienummer. 

Innstillingene for sporing som vist på skjermbildet betyr man får krav om serienummer på: 

  • Bestilling – Ved mottak av varer
  • Ordre – Ved levering av varer
  • Produksjonsordre – Ved bokføring forbruk og ferdigmelding av varen
  • Varekladder – Justering av varen

Dersom man ikke har behov for sporing for alle områder så kan man justere dette i «Kort for varesporingskode». 

Da er varen klar til å brukes i varesporing i Business Central. 

Steg 4 - Angi varesporingskode på varer

Når varesporingskoden er satt opp på varen så vil Business Central kreve utfyllelse av varesporingskoden på varelinjen før man kan bokføre mottak, bokføre levering etc. Hvor kontrollen oppstår avhenger av oppsettet du gjorde under «Steg 3». 

Eksempel: Bestilling

Når en vare med varesporingskode «KDP» kommer inn på lageret og de ansatte på lageret skal bokføre mottak så må man angi et serienummer før BC tillater å bokføre mottaket. På bestillingen velger du Linje -> Varesporingslinjer for å angi serienummer på den mottatte varen: 

Deretter legger du inn serienummeret på varen. Her er det et 1-1 forhold mellom varen og serienummeret. Numrene behøver ikke komme i sekvens, men de må være unike for den enkelte vare. Her har vare fått serienummer «XS000001»

NB! Ønsker du å generere serienummer automatisk så gjør du det ved å velge Prosess -> Opprett egendefinert S.nr. 

Steg 5 - Varesporing på vareposter

Når mottaket er bokført så kan du gå inn på varepostene til varen og se at varen har blitt tilordnet et serienummer: 

 

Dette serienummeret vil følge varen gjennom produksjonsprosessen og salgsprosessen. I tilfeller man vil lokalisere hvor varen er i prosessen så kan bruke serienummeret og søke i «Informasjonsoversikt for serienummer» for å finne igjen varen.