Nye kunder i BC? Bruk maler for å effektivisere opprettelsen av kundene.

Når man får nye kunder i BC så skal disse tildeles informasjon som er lik på tvers av kundene. Det kan være informasjon om bokføringsgrupper, betalingsbetingelser etc. Da er det lurt å ha maler hvor man kan gjenbruke informasjon som er lik fra en kunde til en annen. Det får vi til ved å bruke «Kundemaler».

Steg 1 – Opprettelse av kundemal

Å lage en mal for kunder som holder til i Norge og en annen mal for kunder i utlandet er en fin måte å effektivisere opprettelsen av kunder samt redusere sannsynligheten for feil i kundelisten. Du oppretter en kundemal ved å søke opp «Kundemaler». 

Steg 2 – Opprett kundemal

På siden «Kundemaler» velger du «Ny» 

Steg 3 – Innhold i kundemalen

Når du trykker «Ny» så kommer en blank kundemal opp. Her definerer du ulike verdiene som automatisk skal fylles ut på kundekortet når man oppretter en ny kunde. 

I skjermbilde så er de røde feltene navnet på malen og en beskrivelse av malen, mens feltene i grønt er felter som kan standardiseres som: 

  • Språk
  • Bokføringsgrupper: Bokføringsgruppe – firma, Mva-bokføringsgruppe firma og Bokføringsgruppe Kunde
  • Valuta
  • Kundeprisgrupper/Kunderabattgrupper
  • Rabatter 
  • Betalingsbetingelser
  • Purrebetingelser
  • Lokasjon 

Dette var et utvalg av felter man kan standardisere. Det er flere felter som kan legges ut for standardisering hvis ønskelig. Da er det bare å kontakte oss så tilpasser vi malen med ønskede felter for standardisering.

 

Steg 4 – Opprette en ny kunde basert på malen

Når du får en ny kunde som skal opprettes basert på en mal så gjør du det fra kundelisten. 

I kundelisten velger du «Ny»

 og følgende valg fremkommer: 

 

I listen over maler velger du den malen du vil basere kunden på før du trykker «OK». Da opprettes kundekortet basert på de forhåndsdefinerte verdiene som er lagt opp i kundemalen du valgte. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker bistand til å sette opp kundemaler i BC.