Nå kan du sende Mva-meldingen til Skatteetaten direkte fra Business Central!

Få flyt i håndteringen av mva-meldingen!

I 2022 kom det en ny mva-melding som erstattet mva-meldingen fra 2017. Den nye mva-meldingen bygges opp basert på selskapets rapporteringsplikt og har ligget i BC siden 2022. Og nå kan du endelig få 100% flyt i håndteringen av mva-meldingen ved å både opprette, sende inn og innhente kvittering/betalingsinformasjon fra Skatteetaten uten å forlate Business Central. Her viser vi deg hvordan!

For å få på plass elektronisk innsending av den nye mva-meldingen så skiller vi på kunder:

 • som ikke har satt opp bruk av den ny mva-oppgaven
 • og de som bruker den nye mva-meldingen, men som ikke har tatt i bruk elektronisk innsending

NB! Elektronisk innsending av Mva-melding ligger ikke klart i BC pt., men vil bli oppdatert ifm. oppgradering til versjon 24 av Business Central. Dersom man ønsker det raskere så ta kontakt med din konsulent slik at løsningen blir tilgjengelig for deg i løpet av kort tid.

Kunder som ikke har tatt i bruk mva-meldingen fra 2022 har følgende prosess de må igjennom:

 1. Lage nr. serier for bruk av den ny mva-meldingen
 2. Gjennomgang av SAF-T koder i Mva-bokføringsoppsett
 3. Oppsett i MVA-rapportoppsett
 4. Gjennomfør «Assistert oppsett»
 5. Kontroller oppsett i «Mva-oppgaver»
 6. Opprett Mva-melding i «Omsetningsoppgaver»
 7. Avstem tallene i ny Mva-melding mot «Omsetningsoppgave 2017»
 8. Send inn mva-oppgave
 9. Hente kvittering for innsendt mva-oppgave og betalingsinformasjon

Prosessen for kunder som ikke har satt opp den nye mva-meldingen har noen kritiske steg og du bør ta kontakt med Auzilium for bistand med oppsett og første gangs innsending av mva-meldingen.

Kunder som har satt opp bruk av ny mva-melding og ønsker å kunne utføre elektronisk innsending av mva-meldingen må gjøre følgende steg:

1. Aktivere elektronisk innlevering og legge inn «Klient-ID» og «Klienthemmelighet» på siden Elektronisk mva-oppsett

 2. Be om autorisasjonskode ved å trykke på knappen «Åpne oAuth2.0-Oppsett»

 

 

og autentifisere deg:

NB! Her må brukeren som autentiserer seg ha rette tilganger i Altinn.

3. Sende inn mva melding og hente ned kvittering og betalingsinformasjon fra Skatteetaten:

 

 

 

Ta gjerne kontakt med din konsulent i Auzilium så bistår vi med å få dette på plass før neste mva-frist!