Kontroll på Masterdata – Slå sammen duplikate leverandører!

Masterdata er byggesteinen i Business Central.
Er det feil på masterdatene som for eksempel leverandørkort så vil disse feilene bli arvet videre til dokumenter/transaksjoner i BC. Det er så brutalt enkelt som at «Shit in Shit out». Et tiltak for å ta kontroll over informasjonskvaliteten på leverandørkortene er å slå sammen duplikate leverandører. Så hvordan gjør du det? 

1. Identifiser duplikate leverandører i leverandørlisten

Det første du gjør er å identifisere de duplikate leverandørene i leverandørlisten. Her er det 2 stk av leverandøren «Vestfold Plastindustri». 

2. Slå sammen leverandør til en leverandør

Når du har identifisert duplikatene så er neste steg å gå inn på leverandørkortet til leverandøren du vil «beholde». Deretter velger du Prosess -> Slå sammen med:

3. Angi leverandøren som skal inkluderes i valgt leverandør

Deretter angir du leverandøren som skal slås sammen med leverandøren du nå står på i feltet «Slå sammen med». Her angir vi at leverandør «41573 Vestfold Plastindustri» skal innlemmes i leverandør «12907 Vestfold Plastindustri AS». 

4. Beholde opplysninger fra leverandøren som slås sammen? 

I utgangspunktet så vil alle faste opplysninger (adresse, e-post, kontaktperson, innkjøperkode, betalingsbetingelser etc.) i leverandør 12907 (Leverandørkortet vi ønsker å beholde) bli stående og alle faste opplysninger i leverandør 41753 (Leverandøren vi slår sammen med leverandør 12907) bli borte. 

Men dersom du ønsker å videreføre deler av informasjonen fra leverandør 41753 inn i leverandør 12907 så huker du av for dette per linje i kolonnen «Overstyr». 

5. Utførelse av sammenslåing av leverandører

Siste steg for å slå sammen leverandørene er å velge «Slå sammen». 

NB! Her er det lurt å ta en ekstra sjekk på opplysningene før man trykker «Slå sammen» da man ikke kan angre sammenslåingen av leverandørene når den først er utført.