Ferien er snart her! Unngå purringer eller inkasso på fakturaer som forfaller i ferien

Nå skal vi alle snart ta ferie, men kjøpsfakturaene som forfaller i juli må fortsatt betales på forfallsdatoen selv om vi er på ferie. Her viser vi hvordan du fanger opp kjøpsfakturaer som forfaller i ferien og får sendt de til godkjenning i banken før vi tar ferie.

Steg 1

Søk opp «Betalingskladder» og velge betalingskladd «REM».  Dette er kladden som brukes til å kommunisere betalinger og innlesing av betalingsreturer fra banken. 

Steg 2

Generer et remitteringsforslag som du skal sende ut til banken. Du generer remitteringsforslag ved å gå til
Relatert -> Remittering -> Annet -> Remitteringsforslag

Steg 3

I feltet «Siste betalingsdato» angir du datoen for hvor langt fram i tid du ønsker å håndtere kjøpsfakturaene. Her har vi angitt 1.8.2023 og det betyr at alle kjøpsfakturaer med forfallsdato tom 1.8.2023 blir med i remitteringsforslaget til banken. Når datoen er lagt inn genererer du remitteringsforslaget på vanlig måte.

Steg 4

Les ut betalingen til banken og godkjenn betalingene i banken. Da vil kjøpsfakturaen bli betalt på forfall og du kan nyte ferien ut å bekymre deg om kjøpsfakturaer som har forfalt. 

 

God ferie :o)