Få kontroll på bokføringen før du faktisk utfører bokføringen i en finanskladd

Ønsker du å sjekke om en transaksjon har påkrevd informasjon og fri for systematiske feil før man faktisk bokfører? Business Central har nemlig en funksjon som validerer dataene i skjermbildet du står i før du faktisk gjennomfører en bokføring.

Steg 1 – Finansoppsett

Funksjonen som sjekker informasjonen på en kladdelinje dvs validerer transaksjonen heter «Aktiver datakontroll» og ligger i «Finansoppsett». Så det første man må gjøre er å aktivere funksjonen i finansoppsettet. 

Søk opp «Finansoppsett» 

Deretter navigerer du til området «Generelt» og aktiverer funksjonen «Aktiver datakontroll» slik:

 

Da er funksjonen aktivert og klar til å tas i bruk. 

 

Steg 2 – Test funksjonen i en finanskladd

For å teste funksjonen kan du for eksempel gå inn i en finanskladd og legge inn informasjon på en kladdelinje. 

Jeg velger å søke opp «Finanskladder»

Deretter går jeg inn i finanskladden og legger inn informasjon på en kladdelinje: 

På kladdelinjen har vi lagt inn en transaksjon med beløp 1 000 kr, men hvor det mangler angivelse av kontonummer. Da vil Business Central si fra om dette i faktaboksen til høyre i skjermbildet under «Kladdekontroll». 

Kladdekontroll viser systematiske mangler ved transaksjonen og i dette tilfellet sier den at linjen i finanskladden ikke balanserer. Kontrollen som vises via «Kladdekontroll» er funksjonen vi aktiverte i finansoppsettet «Aktiver datakontroll». 

Denne kontrollen er preventiv da den informerer om mangler/feil før man bokfører en transaksjon. 

Dette eksemplet var i en finanskladd, men funksjonen «aktiver datakontroll» fungerer på samme måte i en kjøpsfaktura, salgsfaktura etc. Dette vil vise i en senere nyhet.