Pivotering sa du?…gjør det i BC da vel!

Slik utfører du varetellingen i
Microsoft Business Central

Få kontroll på bokføringen før du faktisk utfører bokføringen i en finanskladd

Slik korrigerer du feil i en finanskladd

Hvilke dokumenter er knyttet til varen?

Tillatt periodisering av kjøpsfakturaer utenfor tillatt bokføringsperiode