Bruk Excel for å oppdatere
informasjon i BC!

I Business Central kan man importere og eksportere informasjon via konfigurasjonspakker, men funksjonen «Rediger i Excel» er et mer intuitivt alternativ. Med denne funksjonen henter du både ut og importerer inn data ved noen få tastetrykk.

Steg 1

Først lokaliserer du siden/tabellen du ønsker å endre informasjonen i/på for deretter å trykke på «Rediger i Excel»-knappen. I dette eksemplet ønsker jeg å legge inn manglende organisasjonsnummer på norske leverandører. Jeg har satt filter på feltet «Bokføringsgruppe Leverandør» til «Innland» og filter på leverandører med manglende input i feltet «Organisasjonsnummer»: 

 

 

Steg 2

Trykk på «Rediger i Excel». Da vil Business Central eksportere et informasjonen ut i en Excel-fil. 

Steg 3

I Excel-filen redigerer du i kolonnen «Organisasjonsnummer» for de leverandørene som mangler organisasjonsnummer. Her viser vi innleggelse for tre leverandører:

Steg 4

Når du har lagt inn ønsket organisasjonsnummer på leverandøren så er neste steg å oppdatere Business Central med denne endringen. Det gjør du ved klikke på «Publiser» i menyen til høyre i skjermbildet: 

Steg 5

I siste steg så ser vi at informasjonen vi la inn i Excel nå er oppdatert inn i Business Central. 

Lykke til!