Purre kjøpsfakturaer sendt til godkjenning!

Tips og triks

Hvordan purre kjøpsfakturaer sendt til godkjenning?

Når bedriften kjøper varer og tjenester så må den håndtere kjøpsfakturaen som kommer fra leverandøren på en god måte. Kjøpsfakturaen kommer til Continia Document Capture hvor dokumentet registreres/tolkes og sendes til godkjenning hos den respektive innkjøper.

Men blir fakturaen godkjent eller blir den liggende? En kjøpsfaktura som blir liggende, kan gi uheldige ringvirkninger i form av purringer/inkasso og tap av omdømme. Her har vi en funksjon i BC som kan sende purring til den respektive som skal godkjenne fakturaen kun via et tastetrykk.